Services

Služby

Našim klientům nabízíme širokou škálu služeb týkajících se vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

S čím Vám můžeme pomoci?

      Imigrační služby

 
 •   Krátkodobé vízum
 •   Dlouhodobé vízum
 •   Povolení k dlouhodobému pobytu
 •   Potvrzení o přechodném pobytu            občana EU
 •   Přechodný pobyt rodinného                    příslušníka občana EU
 •   Trvalý pobyt
 •   Státní občanství ČR

      Poradenství 

 
 •  Práva a povinnosti na území
 •  Ověřování zahraničních listin
 •  Zdravotní pojištění pro cizince
 •  Zaměstnávání cizinců
 •  Podnikání cizinců
 •  Studium cizinců
 •  Uzavření sňatku s cizincem
 •  Ubytování cizinců 

    Korporátní služby

 
 • Pracovní povolení
 • Zaměstnanecká karta
 • Modrá karta
 • Vysílání zaměstnanců do ČR
 • Vnitropodnikový převod zaměstnanců
 • Sezónní zaměstnávání 
 • Vízum pro sportovce
 

Do you need more information? Contact us

Cookies help us to improve your experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Understand