Providing complex visa services for foreigners

Need an advice?
Need a visa?
Leave it to us!

3 simple steps to obtain visa into the Czech Republic

Try our simple visa tools and find out everything you need about the types of visas in the Czech Republic

Need I visa?

Check whether you need to obtain a visa for your stay in the Czech republic.

More

Which visa to choose?

Explore your visa options with us

More

Where to apply for a visa?

Find out exactly where you can apply for your visa.

More

Služby

Našim klientům nabízíme širokou škálu služeb týkajících se vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

S čím Vám můžeme pomoci?

      Imigrační služby

 
 •   Krátkodobé vízum
 •   Dlouhodobé vízum
 •   Povolení k dlouhodobému pobytu
 •   Potvrzení o přechodném pobytu            občana EU
 •   Přechodný pobyt rodinného                    příslušníka občana EU
 •   Trvalý pobyt
 •   Státní občanství ČR

      Poradenství 

 
 •  Práva a povinnosti na území
 •  Ověřování zahraničních listin
 •  Zdravotní pojištění pro cizince
 •  Zaměstnávání cizinců
 •  Podnikání cizinců
 •  Studium cizinců
 •  Uzavření sňatku s cizincem
 •  Ubytování cizinců 

    Korporátní služby

 
 • Pracovní povolení
 • Zaměstnanecká karta
 • Modrá karta
 • Vysílání zaměstnanců do ČR
 • Vnitropodnikový převod zaměstnanců
 • Sezónní zaměstnávání 
 • Vízum pro sportovce
 

Abou us

Na čem si zakládáme?
 

Vízové služby

 • vstup na území
 • krátkodobé vízum
 • dlouhodobé vízum
 • povolení k dlouhodobém pobytu
 • potvrzení o přechodném pobytu občana EU
 • přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU

Poradenství a asistenční služby

 • ohlašovací povinosti
 • státní občanství ČR
 • zaměstnání v ČR
 • studium v ČR
 • notarizace dokumentů
 • zdravotní pojištění

Korporátní služby

 • vstup na území
 • krátkodobé vízum
 • dlouhodobé vízum
 • povolení k dlouhodobém pobytu
 • potvrzení o přechodném pobytu občana EU
 • přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU
Contact us
Cookies help us to improve your experience. By using this website, you agree to our use of cookies. Understand