Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je v hierarchii pobytových režimů pro cizince na nejvyšší úrovni, čemuž také odpovídá míra přiznaných práv a povinností, která je téměř srovnatelná s právy a povinnostmi občanů EU. Cizinec má tak kromě práva na neomezeně dlouhý pobyt na území České republiky, také právo například na volný přístup na trh práce, k veřejnému zdravotnímu pojištění (i  v případě, že je nezaměstnaný), k dávkám státní sociální podpory apod. Přiznaný trvalý pobyt je tak zkrátka branou k plné integraci cizinců na území České republiky.

Tak jako u jiných pobytových režimů i zde právní úprava odlišuje získávání trvalého pobytu u cizinců z třetích zemí světa, občanů Evropské unie, případně pak rodinných příslušníků občana EU.

Občané EU mohou na území České republiky pobývat neomezeně dlouhou dobu, avšak pro získání trvalého pobytu (který jim umožní čerpat některá další oprávnění) musejí splňovat zákonem stanovené podmínky. Zejména se jedná o nepřetržitý pobyt na území České republiky v délce 5 let a splnění dalších zákonných podmínek. Výjimku pak mohou tvořit zvláštní případy, kdy cizinec o trvalý pobyt žádá z humanitárních důvodů nebo je-li jeho pobyt v zájmu České republiky apod.

Rodinní příslušníci občana EU mají shodně jako občané EU nárok na trvalý pobyt v případě, že na území nepřetržitě pobývají minimálně 5 let. Navíc však mohou získat trvalý pobyt i v případě, že na území nepřetržitě pobývají jen 2 roky a jsou nejméně 1 rok rodinnými příslušníky občana, jenž má na území České republiky trvalý pobyt. V případě, že cizinec žádá o trvalý pobyt například z humanitárních důvodů, či je jeho pobyt v zájmu České republiky, podmínky nepřetržitého pobytu je ušetřen.

Cizinci ze třetích zemí mají nárok na trvalý pobyt nejčastěji po 5 letech nepřetržitého pobytu na území. Do doby se však započítává pouze pobyt na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu nebo na základě doplňkové ochrany. Zvláštní konstrukci podléhá pobyt za účelem studia, který se započítává jen jednou polovinou. Naopak například pobyt na tzv. modrou kartu se počítá při pobytu na celém území EU, nikoliv jen České republiky, jako tomu je u ostatních druhů pobytových oprávnění. Bez podmínky pětiletého pobytu lze trvalý pobyt přiznat například z humanitárních důvodů, pokud je vydání v zájmu České republiky apod.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím