Dlouhodobý pobyt

Dlouhodobým pobytem se rozumí pobyt, který je delší než 3 měsíce a který je svázán s plněním určitého účelu na území České republiky. V praxi je to nejčastěji výkon závislé práce, podnikání, studium, společné soužití s rodinnými příslušníky apod. Podle účelu pobytu ostatně právní úprava také rozlišuje jednotlivá pobytová oprávnění, která mohou cizinci získat. Jedná se například o zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny apod. Pro svůj dlouhodobý pobyt na území České republiky mají cizinci možnost požádat buď o dlouhodobé vízum, nebo o povolení k dlouhodobému pobytu.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 1 rok. Výjimkou je jen dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, které se uděluje s maximální platností 6 měsíců. Dlouhodobé vízum má být jakýmsi přemostěním mezi krátkodobým pobytem a povolením k dlouhodobému pobytu, které mnohdy může vyústit až v pobyt trvalý. Kromě toho, že je tento pobytový status limitován svou omezenou platností, je jeho získání pro cizince paradoxně procesně méně výhodné než získání povolení k dlouhodobému pobytu. Je tomu především proto, že řízení o udělení dlouhodobého víza je vyloučeno z působnosti správního řádu a žadatelé tak nemají veškerá práva přiznaná účastníkům správního řízení.

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra s rozdílnou délkou planosti,  a to s ohledem na sledovaný účel pobytu. Například zaměstnaneckou kartu lze získat s dobou platnosti 2 roky, dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití až na 5 let apod. Doba platnosti povolení k dlouhodobému pobytu pak může být opakovaně prodlužována a cizinec tak může na území České republiky pobývat i desítky let. Získané povolení k dlouhodobému pobytu pak navíc cizince po uplynutí patřičného období kvalifikuje pro získání nejvyššího pobytového statusu pro cizince, kterým je pobyt trvalý.

Stejně jako tomu je u pravidel pro vstup na území ČR,  i u dlouhodobého pobytu jsou rozlišováni cizinci podle jejich státní příslušnosti.

Občané EU mohou na území České republiky pobývat neomezeně dlouhou dobu a není tudíž u nich nutné žádat o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu. O některé druhy dlouhodobého pobytu navíc ani občané EU žádat podle zákona o pobytu cizinců nesmějí. Pokud však hodlá občan EU na území České republiky pobývat delší dobu, lze mu doporučit registraci jeho pobytu, tj. nechat si vydat potvrzení o přechodném pobytu. Na toto potvrzení má občan EU právní nárok a může být praktické například pro komunikaci s jinými úřady ve věci čerpání sociálních dávek, pro získání požadovaného zaměstnání, pro možnou budoucí žádosti o trvalý pobyt apod.

Naproti tomu rodinní příslušníci občana EU jsou při svém dlouhodobém pobytu na území České republiky limitováni a podléhají tak schvalovacímu procesu příslušných úřadů (Ministerstvu vnitra). Tato kategorie cizinců může sice požádat o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, stejně jako cizinci z tzv. třetích zemí světa, mají ovšem možnost získat znatelně výhodnější pobytový status s názvem přechodný pobyt. Tento specifický režim má řadu výhod, které plynou z rodinné vazby na občana EU a který umožňuje „hladší“ integraci do české společnosti. Délka pobytu není nikterak omezena a cizinec tak nemusí opakovaně žádat o prodloužení svého pobytu jako tomu je například u již zmiňovaného dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu. Cizinec získává například i výhodnější postavení na trhu práce, výraznější ochranu při ukončení jeho pobytu na území České republiky apod.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím