Krátkodobý pobyt

Krátkodobým pobytem se rozumí pobyt, který nepřesáhne tři měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období ode dne prvního vstupu na území dotyčných členských států. Toto pravidlo známé také jako 90/180 mimo jiné zaručuje i to, že cizinec v období 180 dnů od prvního vstupu může na území schengenského prostoru v součtu pobývat maximálně 90 dní a to i pokud území během tohoto období opustí. Jednotlivé délky pobytu na území ČR se totiž mezi sebou sčítají. Základními formami krátkodobého pobytu je bezvízový pobyt a pobyt na základě tzv. krátkodobého víza.

Stejně jako tomu je u pravidel pro vstup na území ČR  i u krátkodobého pobytu jsou rozlišováni cizinci podle jejich státní příslušnosti.

Občané EU mohou na území České republiky pobývat neomezeně dlouhou dobu a není tudíž u nich pravidlo 90/180 přímo aplikovatelné.

Cizinci, kteří jsou státními příslušníky států, které mají s Českou republikou uzavřenou tzv. bilaterální bezvízovou dohodu, jsou osvobozeni od vízové povinnosti a mohou tak na území České republiky pobývat bez předchozí schvalovacího procesu příslušných orgánů. I pro ně však platí pravidlo 90/180, které omezuje délku jejich pobytu na území České republiky. V současnosti má Česká republika uzavřenou bilaterální bezvízovou dohodu s těmito zeměmi: Albánie, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Austrálie, Bahamy, Barbados, Bosna A Hercegovina, Brazílie, Brunej, Dominika, Grenada, Gruzie, Guatemala, Honduras, Chile, Černá Hora, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kiribati, Kolumbie, Kostarika, Makedonie, Malajsie, Marshallovy Ostrovy, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Monako, Nauru, Nikaragua, Nový Zéland, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Srbsko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof A Nevis, Svatý Vincenc A Grenadiny, Šalomounovy Ostrovy, Tchaj-Wan, Tonga, Trinidad A Tobago, Tuvalu, Ukrajina, Uruguay, Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Východní Timor.

Tito cizinci však nejsou omezeni jen délkou pobytu na území České republiky, jsou také limitováni podmínkami, které jsou na ně kladeny právními předpisy. Cizinci například musí být držiteli platného cestovního dokladu, musejí být schopni zdůvodnit či prokázat účel a podmínky předpokládaného pobytu, zajistit si dostatečné finanční prostředky na obživu jak během pobytu, tak i pro vycestování z území, nesmějí být evidováni v informačním schengenském systému, nesmí představovat nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu, popřípadě pro veřejné zdraví apod.

Cizinci z ostatních států mají pro krátkodobý pobyt na území České republiky stanovenou vízovou povinnost, díky které jsou mnohdy omezeni nejen zmiňovaným pravidlem 90/180, ale také platností svého víza, popřípadě dobou pobytu. Délka pobytu včetně platnosti víza je vždy stanovena věcně příslušným orgánem (v tomto případě zastupitelským úřadem). I tito cizinci musejí být držiteli platného cestovního dokladu, musejí být schopni zdůvodnit či prokázat účel a podmínky předpokládaného pobytu, zajistit si dostatečné finanční prostředky na obživu jak během pobytu, tak i pro vycestování z území, nesmějí být evidováni v informačním schengenském systému, nesmí představovat nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu, popřípadě pro veřejné zdraví apod.

Právní předpisy rozlišují 4 druhy krátkodobých víz, a sice:

a) jednotné schengenské vízum, které opravňuje cizince k pobytu na celém území Schengenského prostoru,

b) vízum s omezenou platností, které opravňuje, jak už z názvu vyplývá, k pobytu či průjezdu jen vybraného státu schengenského prostoru,

c) letištní vízum, které je určeno pro povolení k pobytu v tranzitních prostorech mezinárodních letišť a nově také

d) krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, které opravňuje cizince k výkonu výdělečné činnosti závislé na ročním období.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím