Vstup na území


Česká republika je členem Evropské unie a zároveň i Schengenského prostoru, což má také zásadní dopad na právní regulaci vstupu cizinců na její území. Pravidla pro vstup na území se tak již do značné míry neřídí tuzemskými právními předpisy, nýbrž právními předpisy evropského práva, jakými jsou v této oblasti zejména tzv. Schengenský hraniční kodex a Evropská směrnice o volném pohybu občanů EU.

Pro potřeby pobytu a vstupu cizinců na území České republiky, jsou rozlišováni cizinci podle jejich státní příslušnosti. Rozlišují se tři základní kategorie cizinců: Občané EU, Rodinní příslušníci občanů EU a cizinci z tzv. třetích zemí, tj. ze zemí ostatních zemí světa. Každá z těchto skupin má své specifické postavení, které determinuje detailnější podmínky jejich vstupu a pobytu na území České republiky.

Občané EU – platí, že mohou na území České republiky vstoupit bez omezení, tzn. bez jakéhokoliv povolení, na jakémkoli místě. Při překračování vnější hranice Schengenského prostoru (v ČR jen mezinárodní letiště), jsou pouze povinni prokázat svou státní příslušnost cestovním dokladem. K odepření vstupu může dojít, jen pokud:

a) nepředloží platný cestovní doklad, případně

b) neprokáží, že jsou občanem EU,

c) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad nebo povolení k pobytu,

d) existuje důvodné podezření, že trpí závažnou nemocí,

e) existuje důvodné podezření, že by mohli ohrozit bezpečnosti státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo

f) jsou zařazeni do evidence nežádoucích osob.

Rodinní příslušníci občana EU – platí, že mohou na území České republiky vstoupit s omezením. Rodinní příslušníci občana EU musí při vstupu předložit kromě cestovního dokladu také vízum případně jiné povolení k pobytu, pokud se na ně vztahuje vízová povinnost. K odepření vstupu může dojít ze stejných důvodů, jako tomu je u občanů EU, navíc však také:

a) pokud nepředloží vízum, případně jiné povolení k pobytu,

b) pokud podléhají vízové povinnosti,

c) existuje-li důvodné nebezpečí, že by mohli ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

d) případně jsou-li zařazeni do informačního systému smluvních států.

Občané z třetích zemí – platí, že mohou na území České republiky vstoupit s omezením. Občané z třetích zemí musí při vstupu předložit kromě cestovního dokladu také vízum případně jiné povolení k pobytu, pokud se na ně vztahuje vízová povinnost. K odepření vstupu může dojít, jen:

a) pokud cizinec nepředloží platný cestovní doklad,

b) předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad, vízum nebo povolení k pobytu,

c) nepředloží vízum, případně jiné povolení k pobytu, pokud podléhá vízové povinnosti,

d) nepředloží doklady prokazující účel a zabezpečení podmínek pobytu na území,

e) nemá dostatečné množství prostředků k pobytu na území a k vycestování,

f) je nežádoucí osobou, je zařazen do informačního systému smluvních států,

g) existuje důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

h) případně nesplňuje požadavek zdravotní způsobilosti.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím